FATCA Webinar – London

A Londoni Tőzsdén 2012 július 11-én konferenciát szerveztek „Az adatkihívás: Hogyan készülhet fel egy pénzügyi szervezet a FATCA megfelelés biztosítására?” címmel.

A konferencián elhangzottak az alábbi kérdésekre keresték a választ:

 • Milyen adatokat kell a pénzügyi szervezetnek (FFI) összegyűjtenie és jelentenie? Mekkora feladat lesz ez?
 • Az előzetes hatásvizsgálatok alapján hogyan lehet a megfelelés költségeit csökkenteni?
 • Hogyan tudja az FFI felmérni és pótolni az adathiányokat?
 • Az adatok minősége: Milyen feladatok jelennek meg a meglévő adatok megtisztítása és javítása területén?
 • Az ügyfelek fogadása: Hogyan kell egy FFI-nak módosítania a folyamatokat annak érdekében, hogy az adatgyűjtés és a jelentés egyszerűbb legyen?
 • Milyen mértékben támaszkodhat egy FFI a már működő pénzmosás elleni és az ügyfelek megismerésével kapcsolatos eljárásokra?
 • Hogyan kerülheti el az FFI az ügyfél elégedettség romlását az adatok beszerzése miatt?
 • Adatgyűjtés a különböző rendszerekből és üzletágakból: az erőfeszítések csökkentésének stratégiája.
 • Hol kell az FFI-nek tartania ma ahhoz, hogy a határidőket tartani tudja?

 A konferencia keretében sor került egy szakmai beszélgetésre, amelyet azonos időben követhettek az előzetesen regisztráló érdeklődők. Az egy órás beszélgetés később felkerült egy tartalom megosztó rendszerre (http://youtu.be/U7LeI0t5qoo).

Az alábbiakban összefoglaljuk a beszélgetés tartalmát.

A beszélgetés résztvevői

 Lorraine White (Head of EMEA Custody Tax and US Tax Services, Bank of New York Mellon Asset Servicing)

 Leigh Etienne (Senior Project Manager, Newton Investment Management)

 Jon Asprey (Vice President Strategic Consulting, Trillium Software)

 Lindley Gooden moderátor (MD, Greenscreen, Former Presenter, BBC Sky and ITV)

A szabályozás

A FATCA végrehajtási rendelet tervezetének megjelenése 2012 elején sokat segített abban, hogy pontosabban fel lehessen mérni a FATCA megfeleléshez szükséges tennivalókat, de még több lényes kérdés nem világos, vannak hiányosságai a szabályozásnak. A FATCA világméretű bevezetése során az egyik legnagyobb kihívás, hogy az USA adózási jogszabályait kell alkalmazni nem USA jogszabályi és működési környezetben. A FATCA végrehajtási rendelet tervezete pl. több mint negyven féle entitást ismer. Ezek meghatározása egy idegen jogrendben nagyon nehéz.

Az USA az egyetlen olyan ország, amely adózás alapját nem az adózó tartózkodási helye, hanem állampolgársága határozza meg. Ez tovább nehezíti az megfeleléshez szükséges alkalmazkodást.

Az államok közötti megállapodások (jelenleg 6 állam jelezte szándékát együttműködési megállapodás megkötésére, de elképzelhető, hogy többen csatlakoznak) véglegesítése és aláírása után az együttműködő országokban valamivel egyszerűbb lesz a pénzügyi szervezetek feladata a FATCA megfelelés tekintetében. Ugyanakkor ebben az esetben is szükség van a FATCA megfelelés biztosítására, ám nem közvetlenül az IRS hanem az adott ország adóhatósága felé kell teljesíteni az adatszolgáltatást. Viszont abban az esetben is szükséges az ügyfelekkel kapcsolatos eljárások és adatokkal kapcsolatos folyamatok módosítása. Veszélyes az az illúzió, hogy a FATCA együttműködő országokban sokkal könnyebb lesz a szervezetek feladata, kevesebbet kell foglalkozniuk a végrehajtási rendelet több száz oldalas szövegével. Ez főleg akkor kockázatos, ha a felkészülés lépéseit nem teszik meg időben. Ugyanakkor sajnos az egyes országok FATCA együttműködésével kapcsolatos bizonytalanság több félreértés és zavar forrása.

Ügyfelek

Lényeges, hogy az ügyfelek kapjanak tájékoztatást a FATCA-ról és esetleges érintettségükről. Itt azonban óvatosnak tanácsos lenni az információk mennyisége tekintetében, mivel a szabályozási elvárások nem véglegesek és változhatnak. Ezért nincsenek könnyű helyzetben a pénzügyi szervezetek az ügyfelekkel történő FATCA kommunikáció tekintetében. Ám ami biztosnak látszik azokról érdemes az ügyfeleket időben tájékoztatni.

Fontos annak biztosítása, hogy az ügyfeleket a FATCA tekintetében lehetőleg egyetlen szervezet egyetlen területe keresse meg információk kérése vagy tájékoztatás céljából. Adott szervezeten belül is előfordulhat –nem helyes munkamegosztás esetén- hogy több terület keresi meg az ügyfelet, aki nagy valószínűséggel minimum kicsit megzavarodik, mert nem derül ki feltétlenül, hogy ugyanazzal a céllal érdeklődtek több terület irányából. Még nagyobb lehet a zavar, ha több szervezet keresi meg az ügyfelet (pl. egy befektetési alap ügyében az alapkezelő és a letétkezelő).

A nem együttműködő ügyfelek (recalcitrant clients) esetében, egyelőre nem látszik egyértelműen követhető eljárás. A pénzügyi szervezetnek a nem együttműködő ügyfelek esetében három feladata lehet: adólevonás, jelentés az IRS-nek (vagy együttműködő országban az adóhatóságnak), a számla megszüntetése. Mindhárom esetben sok a bizonytalanság.

 1. Az adólevonásra nem minden pénzügyi szervezet rendelkezik eljárásokkal, rendszerekkel mivel eddig nem volt rá szükség.
 2. Az együttműködő országok még nem kötötték meg a megállapodást, értelemszerűen azok tartalma sem ismert.
 3. A számla megszüntetése a nem együttműködés alapján számos országban nem lehetséges.

A fentiek alapján az ügyfélszolgálati tevékenységek végzése során is jelentős kihívásokra lehet számítani. Továbbá az is várható, hogy az ezekben sikeresebb pénzügyi szervezetek kevésbé lesznek kitéve annak a veszélynek, hogy az ügyfelek más, az ügyfél kapcsolatok kezelését nagyobb ügyfél elégedettség mellett végző pénzügyi szervezetekhez vándorolnak. Ezért is kockázatos lehet az a megoldás, amely értelmében az adó bevallását az ügyfélre terheli a pénzügyi szervezet.

Működtetés, eljárások, rendszerek

Az Ismerd Ügyfeled (Know Your Customer-KYC) és a FATCA csak részben jelent azonos feladatokat és adatokat, adatkezelési, -elemzési feladatokat. A pontosabb összehasonlításhoz a végrehajtási rendelet véglegesítése és kiegészítése is szükséges, mert számos kérdés még mindig nem világos. Az látható, hogy a FATCA építeni tud a KYC eljárásokra és információkra, de azért lényegesen eltérő rendszerről van szó.

Az IT rendszerek és az eljárások fejlesztése szempontjából nagyon nehéz addig megbecsülni mennyi munkára van szükség a megfeleléshez, amíg nem véglegesek és nem világosak a szabályok. Az erőfeszítések mértéke döntően két tényezőtől függ: a pénzügyi szervezet melyik ágazathoz tartozik és milyenek a jelenlegi rendszerei. Nagy feladat lehet a több országban működtetett rendszerekben, eltérő formátumokban tárolt adatok egységes kezelésének biztosítása.

Eddig is már több megoldás típus alakult ki a FATCA feladatok ellátásának informatikai támogatására. Az egyik modell az ügyfélfogadási rendszerekben kezeli a FATCA feladatokat, a másik üzletáganként, országonként gyűjti csoportba a FATCA ügyfeleket és ebben a szerkezetben végzi el adatkezeléseket.

A nagyobb, nemzetközi pénzügyi szervezetek már megkezdték az előkészületeket, míg a kisebbek jellemzően várnak arra, hogy a szabályozási elvárások véglegesek legyenek.

A FATCA megfelelés egyik legelső szervezeti kihívása az ügyfélfogadási rendszerek (boarding systems) alkalmassá tétele a FATCA feladatok ellátására. Erre az együttműködő szervezeteknek 2013. július 1-ig kell megfelelő rendszert bevezetniük. Sok nemzetközi pénzügyi szervezetnél nagy nehézséget okoz az ügyfélfogadási rendszerek sokfélesége. Van olyan szervezet, ahol több mint százféle ügyfélfogadási rendszer működik. Itt nagy feladat a szükséges adatok egységes összegyűjtése és a FATCA-hoz szükséges eljárások egységes működtetése.

Ugyancsak nagy feladat a már meglévő ügyfelek adatainak áttekintése, begyűjtése. Gyakran alkalmazzák azt az egyszerű eljárást, hogy a legelső átvizsgálás során három csoportra osztják az ügyfeleket. Az első csoportba a biztosan FATCA által érintett ügyfelek, a harmadikba a biztosan nem érintett ügyfelek, míg a második csoportba a nem egyértelműen látható, tovább vizsgálandó ügyfelek kerülnek. Ha a második csoport csupán néhány ezer ügyfelet tartalmaz, akkor elegendő lehet a kézi feldolgozás, ám ha ez a szám több tízezerre rúg, akkor informatikai támogatásra is szükség van.

Amennyiben IRS a feldolgozottság szintje felől érdeklődik nem tanácsos úgy nyilatkozni, hogy még nem tudja a szervezet hol tart a folyamat. Ekkor érdemesebb az első és a harmadik csoport alapján meghatározni a feldolgozottsági szintet.

Az ún. US. indiciák tekintetében nehéz feladat előtt állnak a pénzügyi szervezetek. Az ügyfelek jellemzően nem is akarják eltitkolni ezeket az adatokat, hanem inkább az a helyzet, hogy nem tudják ennek jelentőségét. A szabályozás nem csak az US indicia tényszerű megállapítását várja a pénzügyi szervezettől, hanem azt is, hogy akkor is úgy cselekedjen, ahogy a szabályozás elvárja, ha alappal feltételezheti, hogy fennáll az US indicia. Másfelől az US indicia nem jelenti szükségszerűen a FATCA érintettséget. Ha az ügyfél számlája nem pozitív, vagy nincs rajta minimális összeg akkor a FATCA szabályok alapján nem számlatulajdonos. Ezért nagy jelentősége van azoknak a soft információknak, megítéléseknek, véleményeknek, amelyek a KYC folyamatban az idők során az ügyfélről rendelkezésre állnak.

Új ügyfelek esetében a szabályozás 90 napot biztosít a FATCA érintettség megállapítására. Ez látszólag bőven elegendő idő, azonban a pénzügyi szervezeteknek számolniuk kell azzal is, hogy szükség lehet akár több külföldi adatforrás megkeresésére is, amely jelentősen növeli a folyamat időigényét.

A FATCA megfelelés során fontos szem előtt tartani, hogy a FATCA nem csak adatokkal kapcsolatos műveleteket vár el a szervezettől, hanem az adatok által vezérelt folyamatokat is. A FATCA megfelelés másfelől nem adózási projekt (bár az adózási szabályokból következik), hanem olyan fejlesztés, amely három terület együttműködését igényli: compliance, IT és az adószolgáltatások.

 Vélemények

 A beszélgetés során online véleményfelmérést bonyolítottak le az két kérdésben, melyre a hallgatók szintén online módon tudtak válaszolni. Íme a kérdések és a válaszok.

1. Kérdés: Véleménye szerint a pénzügyi szervezetek elegendő információval rendelkeznek-e a FATCA megfeleléshez szükséges lépések felmérése céljából?

Válaszok:

Igen: 36%

Nem: 74%

2. Kérdés: Véleménye szerint a FATCA megfelelés költségei mekkorák?

Válaszok:

Minimálisak: 6 %

Jelentősek, de még elviselhetők: 55 %

Nagyon magasak: 39 %

(A második mérés arányai eltérnek a beszélgetés során ismertetett számoktól, a szervezők később pontosították az adatokat)

FATCA és a biztosítók

A FATCA szabályok egyik legnehezebb helyzetben lévő érintettei a biztosítók. Működési módjukból adódóan az elvárásoknak való megfelelés (ügyfélazonosítás, riportolás) komoly kihívás lesz a számukra.

Mint ahogy korábban már tartottunk előadást a bankoknak, úgy gondoltuk, a biztosítóknak is jól jön a segítség FATCA ügyben, így július 10-én a MABISZ szervezésének köszönhetően egy rövid tájékoztatót tartottunk a hazai biztosítók képviselőinek. A nyári szabadságok ellenére elég sokat részt tudtak venni az eseményen és úgy érezzük, hasznos információkat sikerült megosztanunk.

Tekintettel arra, hogy az érdeklődés igen nagy, az ősz folyamán megismételjük az előadást kibővített tartalommal, remélhetőleg még több résztvevővel. A pontos időpont egyeztetése folyamatban van.

Ezúton is köszönjük a MABISZ részéről Kéri Zsuzsanna munkáját és támogatását az esemény megszervezésével kapcsolatban.

A mostani prezentáció anyagait regisztrációt követően letölthetik Tudástárunkból.

Megjelentek az FFI regisztrációra vonatkozó első információk

Az IRS honlapján megjelentek az FFI regisztrációhoz kapcsolódó részletek. Első olvasásra nem teljesen egyértelmű rendszer második olvasásra sem tűnt sokkal ésszerűbbnek és számos kérdést vet fel. De lássuk azokat a bizonyos részleteket.

Amit már eddig is tudtunk, vagy legalábbis tudni véltünk, hogy a pénzügyi intézmények regisztrációját online rendszer segítségével kívánja megoldani az IRS, a leírt folyamat azonban nagyon kiforratlannak és átgondolatlannak tűnik és az eddigi szabályokhoz és javaslatokhoz képes új elemeket is behoz a képbe. Folytatás

FATCA és a biztosítók

A FATCA szabályozás lényege

Az USA-ban 2010-ben megalkotott Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) célja az USA illetőségű magán és jogi személyek az USA területén kívüli számlák révén történő adóelkerülésének visszaszorítása. A FATCA szabályozás azt várja el az USA területén kívüli pénzügyi intézményektől (köztük a biztosítóktól), hogy rendszeresen információkat adjanak át az USA adóhivatalának (IRS) az amerikai személyek jelentősebb összegű (általában 50 ezer USD értéket meghaladó nagyságú) számláival kapcsolatosan. A pénzügyi intézmények (együttműködő pénzügyi intézmények) és az IRS önkéntes alapon megállapodást kötnek a jogszabályban meghatározott adatok átadásáról és más a számlatulajdonosokkal kapcsolatos eljárásokról, míg egyes pénzügyi intézményeket a szabályozás megállapodás nélkül is együttműködőnek tekint (deemed-compliant). Az a pénzügyi intézmény, amely nem köt megállapodást vagy nem annak megfelelően jár el (nem együttműködő pénzügyi intézmény) az USA-ból érkező jövedelmek 30%-át nem kapja meg függetlenül attól, hogy saját maga vagy ügyfele a jövedelem jogosultja. Folytatás

Lezajlott a FATCA meghallgatás!

Az előzetesen meghirdetetteknek megfelelően május 15-én az IRS megtartotta a meghallgatást, amelyen a piac képviselői előadhatták javaslataikat, véleményüket a február 8-án kiadott jogszabály javaslattal kapcsolatban.

A hírek szerint a rendezvény viszonylag eseménytelenül zajlott. A közel 3 és fél órás meghallgatás során az IRS és a Treasury képviselői nem tettek fel kérdéseket a megjelenteknek, csupán ők foglalták össze 10-10 percben észrevételeiket.

Kíváncsian várjuk a jegyzőkönyveket!

Page 1 of 212